Daruj respekt

Měníme pohled na tělo. Hlasitě a zřetelně mluvíme o tom, že každý člověk si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá. Že za svoje tělo máme zodpovědnost, ale není naší povinností vyhovovat představám jiných lidí.

Zraňující komentování vzhledu, urážky, nevyžádané rady – většina z nás to zažila nebo stále zažívá. Bolí to a může to zásadně poznamenat naše zdraví duševní i fyzické. Konstatovat, že body shaming existuje, nestačí. Den co den usilujeme o změnu a zveme vás, abyste se na ní podílel*.

Přispějme společně k utváření společnosti, která vnímá pestrost jako přirozenou a vítanou a v níž se ti, kteří potřebují pomoc, dočkají podpory. V projektu Moje tělo je moje se věnujeme prevenci duševního zdraví dětí, mladistvých i dospělých a chceme to dělat dál, více a ještě lépe. Rozhodl* jsme se pro crowdfunding, protože naše záměry potřebují kromě nadšení i finanční prostředky. Fungujeme z velké části dobrovolnicky, přesto se nevyhneme některým nákladům na provoz a služby, jako je tisk materiálů pro workshopy, supervize týmu a jeho vzdělávání, technické zajištění podcastu a podobně.

Sympatizujeme s pojmem body neutrality – vzhled těla neoslavujeme ani nezesměšňujeme. Pokud nejsme vyzváni, nekomentujeme jej.

1. milník: Moje tělo je moje tu bude s vámi a pro vás

Projekt Moje tělo je moje vznikl živelně, z potřeby podpořit společenskou změnu. Už tři roky funguje především díky nadšení mnoha dobrovolnic a dobrovolníků.

Společně jsme vytvořil* metodiky workshopů do škol, začal* jsme dělat umělecké intervence do veřejného prostoru, semináře pro rodiče, pedagogy a učitele. Přinesl* jsme projekt #mojetelomojeprsa, rozjížděl* sociální sítě a i díky vašim příběhům šířil* myšlenku, že každý z nás má právo vypadat, jak vypadá. Nyní se chceme profesionalizovat. Je to první krok k tomu, aby naše aktivity měly větší dosah a abychom mohl* nabízet více workshopů a jiných akcí, které upozorňují na přístup k tělu a tělesnosti. Chceme ještě intenzivněji působit tam, kde je to tak důležité – na školách mezi mladými lidmi. Budeme i nadále sdílet příběhy těch, kdo hledají cestu k přijetí svého těla. Zůstaneme hlasem, který mluví o právu na respekt k tělu – svému i druhých.

#darujrespekt

2. milník: Zapni podcast Moje tělo je moje

Na začátku naší cesty byl podcast Sádlo, který vytvořila zakladatelka Moje tělo je moje Ridina Ahmedová v roce 2020. Nyní chceme na tento projekt navázat vlastní podcastovou sérií.

O tělech všech tvarů, barev a vůní budeme diskutovat v podcastu Ridiny Ahmedové a Martiny Malinové. Zajímají nás těla a jejich příběhy. Jak pestré jsou? Co všechno lidi zažívají? Pozveme si hosty a hostky, kteří s tělem bojují, milují ho, nenávidí nebo se jim daří v něm prostě dobře žít. A zeptáme se proč. Přineseme také rozhovory o dopadech body shamingu na duševní zdraví. Budeme mluvit s lidmi, kteří inspirují svým příběhem nebo přístupem. Otevřeme témata sexuality, norem a krásy, osobní svobody. Intimní rozhovory, které jinde neuslyšíte. Citlivá sonda do přístupu k tělům v zemi, kde je body neutrality teprve na začátku.

V rámci podcastu se budeme věnovat tématům sebepřijetí, sebeúcty, zdraví, body shamingu v institucích a zdravotnictví i vlivu rodiny. Každý má právo žít plnohodnotný život bez omezení a odsudků za to, kým je a jak vypadá.

#mojetelomojepravidla #fuckbodyshaming

3. milník: Workshopy pro instituce: Aby už nikdo nebyl zesměšňován pro to, jak vypadá

 

Děti už učíme, jak mluvit o tělech. Nyní chceme vnést naše téma do institucí a firem.

Abychom měl* kompetentnější lékaře, pracovníky v sociálních službách a další profesionály, kteří se v práci setkávají s lidmi nejrůznějšího vzhledu. Pošlete naše lektory do institucí, aby už nikdo nebyl zesměšňován nebo přehlížen pro to, jak vypadá.

#mojeinstituce #respektujemesenavzajem