Riziko sebepoškozování u dětí a mladistvých

Termín: 22. 3. 2023 od 17:00

  • Co je to sebepoškozování?
  • Jaké jsou jeho spouštěcí mechanismy? Jaké může mít podoby?
  • Čemu věnovat pozornost, pokud máme u dítěte podezření na možné sebepoškozování? Jaká jsou vodítka? Jakých náznaků a projevů je důležité si všímat?

Těmito otázkami se budeme zabývat. Velká část přednášky je věnována schopnosti navázat s dítětem komunikaci na téma sebepoškozování a také tomu, jak posílit  kompetence, které už máme a které mohou náš  rozhovor s dítětem podpořit. Zaměříme se na praktické tipy jak postupovat v případě, že se dítě ve našem okolí sebepoškozuje, a v neposlední řadě taky kontaktům na organizace, které nám i dítěti mohou se situací pomoci. Součástí přednášky je také prevence a doporučení, jak je možné sebepoškozování u dětí předcházet.

Webinář počítá s prostorem pro dotazy a závěrečnou diskuzí s účastníky.

Cena za webinář je pro školy 390,- a veřejnost 590,-

Na webinář se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto Formuláře.


 

Lektorka: Mgr. Tamara Valešová

Tamara Valešová vystudovala psychologii a psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě (IVGT) a kurzu kompletní krizové intervence (Déčko Liberec z.s.). Pět let pracovala jako lektorka v Centru prevence v Brně pod Společností Podané ruce. Zprvu se věnovala primární prevenci zneužívání návykových látek na základních školách, poté se podílela na vedení selektivní primární prevence na středních školách a individuálním poradenství mladistvým, zaměřeném na zneužívání návykových látek, závislostní chování a vztahové problémy. Následně se stala vedoucí projektu specializovaného na preventivní péči o duševní zdraví u žáků 7. a 8. tříd základních škol. Ve své soukromé praxi www.zittadyated.cz pracuje převážně s dospělými klienty.

 

Informace a novinky kampaně Moje tělo je moje, tipy i naše a vaše příběhy jednoduše rovnou do schránky. Zapište se do našeho newsletteru.
Děkujeme.