Vyrůstala jsem v době, kdy největším bavičem televizních šarád byl Radim Uzel. Dnes už mu všichni netleskají v slzách smíchu a část společnosti jeho nepodložené postoje vyvrací. Z toho mám radost.
Čím dál víc si uvědomuji, jak mě v mém chování ovlivňovaly drobné poznámky a vtípky o tom, jak jsou ženy složité a návod na ně je obrovská kniha. Hlavně jsem nechtěla být takovou složitou ženou, hlavně abych nebyla hysterka. Hlavně abych někoho neobtěžovala svou ženskostí…

Raduji se z toho, že v dnešní společnosti cítím drobné proměny a fandím iniciativám, které oslavují bohatství rozlišností tohoto světa ve vzájemném respektu. 

Věřím, že pomalu se tomuto přístupu můžeme všichni učit, že nám rozšíří obzory a budeme spokojenější.

– Vendula –